Uyguladığımız Gelişim ve Zeka Testleri

Gelişim Testleri

GESSEL
3-10 yaş arası çocuklara uygulanır.
Görsel algı, hafıza, ince kas beceriler alanında kullanılır. Bu yaş aralığındaki çocukların yaşıtlarına göre zekâ seviyesinin saptanmasına yardımcı olur. Kartlar üzerindeki görsellerin bakarak veya ezbere bir şekilde çocuk tarafından kâğıda kopya edilmesini kapsar. Öğrenme güçlüğünün tespitinde de kullanılır. Çünkü öğrenme güçlüğüne sahip olan çocuklara şekil zemin ilişkisini ve şeklin duruşunu doğru algılayamadıklarından bu durum çizimlerine de yansır.

BENDER GESTALT
5 yaş 6 ay -ile 10 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanır.
Motor becerilerin yanı sıra beyindeki hasarları veya nörolojik problemleri de ortaya çıkaran bir testtir. Testte çocuklara kartların üzerindeki görselleri aynen çizmeleri istenir. Tıpkı Gessel gibi öğrenme güçlüğünün tespitinde de kullanılır.

AGTE (ANKARA GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ)
0-6 yaş arası çocuklara uygulanır.
Amaç; çocuğun dil bilişsel, öz bakım, sosyal beceriler, ince ve kaba motor gelişimini ölçerek yaşıtlarına göre ne seviyede olduğunu belirlemektir. Bu test çocukla değil anne babayla uygulanır.

PORTAGE
0-6 yaş arası çocuklara uygulanır.
Agte’ ye benzer fakat Agte’ den farkı bu testteki gelişim basamaklarının özel eğitim alanında amaç listesi olarak da kullanılabilmesidir. Yani eğitimci bu testteki sonuçlara bakarak çocuğa kazandırılmak istenen becerileri amaç olarak seçebilir. Çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor, öz bakım becerilerini ölçer.

PEABODY KELİME TESTİ
2-18 yaş arası bireylere uygulanır.
Testin amacı, çocuğun alıcı dil becerilerini, kavram ve kelime bilgisinin yaşıtlarına göre ne seviyede olduğunun öğrenilmesidir. Bireyden kartın üstündeki resimlerden adı söylenen resmi göstermesi istenerek uygulanır.
Gelişim testleri zekâ testlerinden farklıdır. Gelişim testleri özellikle okul öncesi çağdaki çocuklara uygulanarak çocukların herhangi bir risk veya engel grubuna dahil olup olmadıklarının anlaşılmasını sağlar.

Zeka Testleri

CAS (COGNITIVE ASSESSMENT SYSTEM)
5-17 yaş arasındaki çocukların zeka seviyelerini ve okul başarılarını belirlemek için kullanılan bir testtir.
5-7 yaş ve 8-17 yaş arasında kullanılan test kitapçıkları farklıdır. 4 alt bölümden oluşur. Bunlar planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıllıktır. Test süresi çocuğu göre ortalama 1-2 saat arası sürmektedir.
CAS UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI
• Zihinsel engelli çocukların tespiti ve değerlendirilmesi
• Üstün zekalı çocukların tespiti ve değerlendirilmesi
• Çocuğun okul başarısının tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi
• Öğrenme güçlüğü olan çocukların tespiti ve değerlendirilmesi
• Travmatik beyin hasarı olanların tespiti ve değerlendirilmesi
• Dikkat eksikliği olan çocukların tespiti ve değerlendirilmesi


WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children- Revised)
6-16 yaş arasına uygulanan bir testtir. Test 1-1,5 saat sürer.
Testte sözel ve performans bölümleri olmak üzere 2 ayrı bölüm vardır. Sözel bölüm sol beynin performansını ölçerken performans bölümü sağ beynin performansını ölçer. Sonrasında elde edilen puan genel zeka ile ilgili bilgi verir. Ayrıca sağ beyin ve sol beyin arasındaki farkın çok olması da çocukta öğrenme güçlüğü olabileceği ile ilgili ipucu verir.

WISC-R UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI
• Zihinsel engelli çocukların tespiti ve değerlendirilmesi
• Üstün zekalı çocukların tespiti ve değerlendirilmesi
• Öğrenme güçlüğü olan çocukların tespiti ve değerlendirilmesi
• Dikkat eksikliği olan çocukların tespiti ve değerlendirilmesi

KOHS KÜPLERİ
10 yaş üzerindeki çocuklara uygulanır.
Wisc-R gibi zeka testleri, işlenmiş zekayı (okul becerileri+zeka) ölçerken bu test ham zekayı ölçer.
Aradaki fark şudur:
Eğer bireyin bulunduğu ortam ona yeterince eğitim sunamıyorsa Wisc-R gibi testlerden performansının altında puan alacaktır. Ancakhem iyi şartlarda yetişen ya da daha kısıtlı şartlarda yetişen çocuklar Kohs Küpleri’nde eşit şartlarda değerlendirmeye tabi olur ve bu da daha sağlıklı bir sonuç elde edilmesini sağlar.