Gel Konuşalım, Zorlukları Birlikte Aşalım

BİLİŞSEL, NÖROLOJİK veya GELİŞİMSEL BİR BOZUKLUĞA BAĞLI DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Asperger Sendromu, Down Sendromu, Çocuk Çağı Dezintegratif Bozukluğu, Otizm, Corpus Callosum , Epilepsi, Fenil Ketonüri, Frajil X Sendromu, Gilles De La Tourette Sendromu, Joubert Sendromu, Mikrosefali, Mental Retardasyon, Multiple Skleroz, Serebral Palsi, Williams Sendromu, Prader Willi Sendromu, Reaktif Bağlanma Bozukluğu, Rett Sendromu, West Sendromu, Gelişim Geriliği, Zihinsel Öğrenme Yetersizliği, Hidrosefali, Angelman Sendromu gibi çocukların bilişsel, medikal, gelişimsel, davranışsal, konuşma ve dil becerilerini etkileyen ve yaşam boyu devam eden sendromlar ve bozukluklar vardır.
Merkezimizde, gelişimsel bozukluğa bağlı dil ve konuşma bozuklukları olan çocuklarla konuşma terapisi ve özel eğitim yapılmaktadır.
Bu eğitimler ayrı ayrı alınabileceği gibi paket program şeklinde de alınabilir.

Terapi ve Eğitim Sürecinde ne yapılır?
• Merkezimizde konuşma terapisini ve özel eğitimi ayrı ayrı alabilir ya da tüm eğitimleri bir araya topladığımız iki farklı eğitim programından birini seçebilirsiniz.
• Bu programların oluşturulmasındaki amaç; ailelerin ve çocukların ihtiyacı olan eğitimleri tek bir çatı altında toplayarak daha verimli ve somut sonuçlar elde etmelerini sağlamaktır.
Oluşturduğumuz 3 tane programdan ailelerimiz kendine uygun olan seçebilir:
1. Program
Sadece konuşma terapisi, özel eğim ya da aile danışmanlığı verilir. Haftada bir seans, ayda toplam dört seans yapılır. Her seans süresi 45 dakikadır, konuşma terapisi Çiğdem Buzul, özel eğitim ve aile danışmanlığı ise merkezimizde görev alan özel eğitim uzmanı ve psikoloğumuz tarafından ayrı ayrı verilir. Seans sıklığı istenirse arttırılabilir.
2. Program
Konuşma terapisi ve özel eğitim dahil olacak şekilde, her seans 45 dakika olmak üzere, haftada 2 ayrı seans, ayda toplam 8 seans yapılır. Konuşma terapisi Çiğdem Buzul tarafından verilir. Özel eğitim ise merkezimizde görev alan özel eğitim uzmanı tarafından verilir. Seans sıklığı istenirse arttırılabilir.
3. Program
Program konuşma terapisi, özel eğitim ve aile danışmanlığı içerir. Haftada bir seans konuşma terapisi, bir seans özel eğitim verilir. Ayrıca 15 günde bir aile danışmanlığı yapılır. Seans süreleri 45 dakikadır. Konuşma terapisi Çiğdem Buzul, özel eğitim ve aile danışmanlığı ise merkezimizde görev alan özel eğitim uzmanı ve psikoloğumuz tarafından ayrı ayrı verilir. Seans sıklığı istenirse arttırılabilir.
• Her üç program; değerlendirme, amaçların belirlenmesi, eğitim planın oluşturulması, çocukla birebir çalışma, aile bilgilendirmesi, okula giden bir çocuksa okul görüşmesi, gölge öğretmen varsa iş birliği yapılmasını içeren şekilde planlanmıştır. Amaç, bütüncül bir yaklaşım sergileyerek aileye zaman kazandırmak ve eğitimlerden sonuç almalarını sağlamaktır.
• Ayrıca davranış problemlerin çözümü, okuma-yazma çalışmaları, tuvalet eğitimi kazandırma, cinsel eğitim ve bağımsız yaşam becerileri kazandırma, dikkat eksikliğine yönelik çalışmalar, “özel eğitim” çalışmaları içinde çocuğun düzeyine ve ihtiyacına yönelik olarak yapılır.
• 2 ve 3 numaralı paket programlarımız ücretlendirmesi farklıdır ve tek başına alınan seanslara göre daha ekonomiktir.
• Paket programlarımız hakkında daha detaylı bilgi edinmek için info@baksukonusanlara.com e-mail gönderebilir ya da (216) 302 78 31’den bizlere ulaşabilirsiniz.

Sizi Arayalım